Poliklinika Petřiny - provozovatel (majitel) DAM s.r.o.

Na základě privatizace, kdy naše nabídka byla shledána jako nejlepší, vzniklo v roce 1993 převedením tehdejšího Okresního Ústavu Národního Zdraví (OÚNZ) do soukromé sféry soukromé zdravotnické zařízení neboli poliklinika DAM, s. r. o. Již 17 let jsme zde a snažíme se poskytovat nejlepší služby, a to i při dodržení věcného břemene, k provozování zdravotnické činnosti jak lékařů, kteří se rozhodli provozovat svou praxi v naší poliklinice, tak i našim pacientům.

Na základě privatizace, kdy naše nabídka byla shledána jako nejlepší, vzniklo v roce 1993 převedením tehdejšího Okresního Ústavu Národního Zdraví (OÚNZ) do soukromé sféry soukromé zdravotnické zařízení neboli poliklinika DAM, s. r. o.

Již 17 let jsme zde a snažíme se poskytovat nejlepší služby, a to i při dodržení věcného břemene, k provozování zdravotnické činnosti jak lékařů, kteří se rozhodli provozovat svou praxi v naší poliklinice, tak i našim pacientům. Zabezpečujeme více než 20 zdravotních specializací nejen pro dospělé, ale i pro děti. Je to např. gynekologie, obvodní lékaři, kožní, oční, zubní lékaři, ortodoncie, ORL, diabetologie, pediatrie, psychiatrie, chirurgie, interna, imunologie, alergologie, ortopedie, neurologie, arteriograf, urologie a jiné, čímž jsme zvýšili počet specializací oproti původnímu o 11. I přesto se nebráníme dalšímu rozšiřovaní specializací např. o revmatologa, endokrinologa, gastroenterologa či gerontologa.

Mimo jiné jsou v naší poliklinice i laboratoře pro odběry, kterým byla zajištěna možnost vysoce kvalitních diagnostických závěrů.
Díky dobré spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí (ÚVN) a KLINLAB, spol. s r.o. vznikly konziliární služby ÚVN v naší budově.
Zajištěním RTG a ultrazvuku na specializovaných pracovištích se zkracuje doba léčby pacientů, a také díky spolupráci, kterou umožňuje větší počet našich specialistů.

Strategické umístění polikliniky je využíváno nejenom lékaři a pacienty. Svou polohou blízko ÚVN a nemocnicím Na Homolce a v Motole jsme se stali nepřímo spolupracujícími ambulancemi pro tyto ústavy a části Břevnova.

Jsme největší soukromé zdravotnické zařízení pro veřejnost pro spádovou oblast Větrník, Petřiny, Ořechovka, Baterie, Střešovice a jiné.. Naše lékárna je svojí vysokou specializací schopna plně saturovat nejen terapeutické potřeby, ale i potřeby pacientů z ÚVN a okolí. Kromě kamenné lékárny, která je otevřena téměř po celý den tj. od 7.30 do 18. hod. nabízí svým pacientům i internetovou lékárnu.

Vzhledem k tomu, že byl od našich pacientů a obyvatel v našem okolí zájem o zřízení některých veřejných služeb na naší poliklinice, snažili jsme se vyjít vstříc, a proto kromě lékařské péče jsme tyto služby zajistili. Některé obory jsou doplňkovými službami zdravotních oborů jako např. diabetologie či kožního oddělení. Naším prvotním zájmem je zlepšovat služby, a tak i nadále bychom chtěli tyto služby rozšiřovat podle potřeb pacientů.

A to nejdůležitější v dnešních podmínkách zacpané Prahy. Přímo před poliklinikou máme velké parkoviště pro cca 70 aut a nejsme v žádné parkovací zóně. Můžete se k nám dostat nejen třemi tramvajemi (1, 2, 18), ale i autobusy (179, 184, 191). Rovněž se začalo budovat prodloužení trasy metra A, které bude na Petřinách v ulici Brunclíkova a počítá se se zastávkou autobusu v ulici Stamicova.

Poliklinika DAM, s. r. o.
www.poliklinikadam.cz